Konference

Konference

ENGLISH     PROGRAM

VLTAVÍNOVÉ SETKÁNÍ 2009
Týn nad Vltavou – Nový Dvůr 25. - 27. září 2009


mezinárodní vědecké setkání
 o vltavínech, tektitech a problematice impaktového procesu


Témata setkání:
Vltavíny a další tektity – jejich geologická pozice, lokality, geochemie, vznik, pánevní analýza a geologie vltavínonosných sedimentů; impaktová skla – jejich distribuce, chemické složení a vznik; impaktový proces.
Vědečtí organizátoři:

Prof. Dr. phil. Alex Deutsch
(Institute for Planetology, Muenster, Německo)

RNDr. Pavel Kalenda, CSc.
(Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR – Praha)
PaeDr. Václav Pavlíček
(Katedra biologie, Pedagogická fakulta JU, České Budějovice)
RNDr. Petr Rajlich, CSc.
(Jihočeské muzeum, České Budějovice)
Dr. Jan Michael Lange
(Mineralogical and Geological Museum, Drážďany, Německo)
Gisela Pösges
(Rieskratermuseum, Nordlingen)

Datum a místo konání setkání:
     Setkání se uskuteční ve dnech 25.– 27. září 2009 v Novém Dvoře u Týna nad Vltavou v rekreačním zařízení Nový Dvůr spol. s r.o. http://www.novydvursro.cz/
Příspěvky:
     Příspěvky budou přijímány ve formě ústních sdělení.
Jednací jazyk:
     Angličtina, čeština, němčina. Každý příspěvek do sborníku musí mít anglický souhrn a anglické popisky a vyvětlivky u tabulek a grafů, citace literatury ve tvaru předepsaném pro Sborník Jihočeského muzea – Přírodní vědy http://www.muzeumcb.cz/cz/?clanek=305
Účastnický poplatek:
    Výše poplatku pro účastníky je stanovena na 500,- Kč a zahrnuje pronájem jednací místnosti, dopravu na exkurzi do vltavínových lokalit a pískovny - Chlum u sv. Jana nad Malší. Účastnický poplatek Vás žádáme uhradit na č.ú.: 132781814/0300 do 30. června 2009. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení, aby mohla být Vaše platba identifikována. Po obdržení platby Vám bude vystavena a zaslána faktura.
Ubytování:
      Každý účastník je odpovědný sám za zajištění ubytování a stravování. Do 30.6. 2009 je provedena rezervace 21 pokojů v rekreačním zařízení Nový Dvůr spol. s r.o. Proto do tohoto termínu se prosím domluvte osobně s recepcí rekreačního zařízení na zajištění ubytování a jeho úhradě vždy však uvádějte, že jste učastníky “Vltavínového setkání”. Zařízení má v současné době k dispozici již jen 3 a 4 lůžkové pokoje v hlavní budově. Při obsazenosti pokoje 2 osobami již nebude doplácena cena za neobsazené lůžko. Cena činí 440,- Kč/osoba/noc. Pokud bude mít někdo požadavek na jednolůžkový pokoj, pak bude cena 740,-Kč/osoba/noc. Součástí rekreačního zařízení je i autokemp. Kompletní ceník za služby rekreačního zařízení přikládáme. Kontak na RZ: Tel/fax: 385 731 485, Mobil: 739 943 397, e-mail: info@novydvursro.cz
Termíny:
     Pro zaslání závazné přihlášky 30.6. 2009
     Pro objednání ubytování 30.6. 2009
     Pro zaslání příspěvků (abstraktů) 15.7.2009
Program konference:
Pátek 25. září 2009 příjezd odpoledne a večer, ubytování a registrace účastníků
Sobota 26. září 2009 přednášky a diskuze
Neděle 27. září 2009 návštěva vltavínových lokalit pískovna Chlum u sv. Jana nad Malší, organizátoři se pokusí otevřít rýhou lokalitu s místem výskytu vltavínů v prvotní pádové pozici. Návštěva muzea v Týně nad Vltavou – stálá expozice „Jihočeské vltavíny“.
Konferenci organizačně zajišťuje:
     Cestovní agentura Ing. Radek Thér, Ph. D., nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice, tel: +420 777 635389, fax: +420 386353512, e-mail: radek.ther@volny.cz, IČO: 65043421

Pokyny pro zpracování příspěvků:
     Abstrakta příspěvků budou publikována ve sborníku, který bude k dispozici před zahájením konference při registraci. Maximální rozsah anglického abstraktu včetně tabulek a grafů jsou 4 strany formátu A5. Příspěvky zpracujte v textovém editoru MS Word, typ písma Arial, velikost 10 bodů, jednoduché řádkování, okraje 2,5 cm podle vzoru:
MOLDAVITE CONFERENCE 2009
VLTAVÍNOVÉ SETKÁNÍ 2009

S. Nový
Southbohemian museum, České Budějovice

Abstract
     Objective of this study was to compare influence of high density …………………………………………………………

Příspěvky v plném znění budou publikovány ve speciálním vydání sborníku Jihočeského muzea v roce 2010. Autorům doporučujeme dodat své příspěvky do sborníku muzea nejpozději v průběhu konference.